Antwerpen‎ > ‎

Lier

Naar het overzicht provincie Antwerpen.

https://www.milieuinfo.be/productie/dms/d/d/workspace/SpacesStore/2a4d01f4-f9fe-4ed8-9748-a251e165c171/rapportABSprovincieAntwerpen.pdf
Pdf-bladzijde 48, eerste alinea: "In het bos bij de Zevenbergse loop (Lier) komt heel wat Rode kornoelje voor. Er staat een mooie knotboom van Kraakwilg op een hoek. Verder is er ook Mispel aangetroffen in de bosrand. In de buurt komen knoteiken voor langs een landweggetje, een fenomeen dat in de Kempen weinig waargenomen wordt."