Externe teksten

Historische betekenis van knoteiken in de gemeente Lummen
Door Joël Burny, RLLK, www.rllk.be
http://1000.rllk.be/media/docs/historischonderzoekknoteikenweb.pdf

Praktisch werkboek Knoteiken
http://1000.rllk.be/media/docs/Knoteiken_handleiding-NEW.pdf

Inventarisatie en onderzoek van knoteiken regio Lummen
Opstelling van een handleiding voor het onderhoud van knoteiken

Door Yennik Veestraeten
http://doks2.khk.be/eindwerk/do/files/FiSeff80808116c8e2a70116f20dfb0707ec/thesis2008405.pdf
Bijlagen
http://doks2.khk.be/eindwerk/do/files/FiSeff80808116c8e2a70116f20dfb0707ed/Bijlagen.pdf

Een vermelding van knoteiken in een tekst uit het jaar 1546; tronceecken.
RUBRICA VI.
HOE ERFVE. HAVE ENDE CATHEYL GHEDEELIGH ES BINNEN DER HEERLICHEDE VAN SINTE BAEFS.
4. Eecken binnen grepe volghen den gronde, ende trijshout van tronceecken, oudt VIJ jaeren ofte meer, es ghedeelich; ende, beneden den VIJ jaeren, volghen den gron- de.

Protecting our ancestors legacy for the generations of the future.
www.arborecology.co.uk/article_ancient_tree.htm