Beste bezoeker

Deze website geeft een overzicht van waar overal eiken geknot werden in noordelijk België. Overal in het onderzoeksgebied werden eiken geknot en dat gebeurt nog steeds. Vroeger was het een algemeen gebruik in vele landen in Europa, maar nu is het nog weinig gekend.

Ik nodig je uit om eikenknotbomen in België of daarbuiten hier aan te melden met een foto.

De volgende onderwerpen zullen hier aan nog bod komen:
- het reguliere onderhoud van knoteiken
- het terug in cultuur brengen van doorgeschoten knoteiken
- beheermaatregelen voor achterstallig onderhouden knotboombedden (de onmiddelijke omgeving van de bomen)
- de ecologische waarde van knotbomen

Met dank aan iedereen die me geholpen heeft.

Vriendelijke groet
Carlos Montfort
info@boheest.org
www.boheest.org


Boek: Hagen met knoteiken in historisch-ecologisch perspectief
Een voorbeeldstudie in Lummen
Joël Burny

Op de Genootschapsdag van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 25 februari a.s. zal een nieuw boek verschijnen, namelijk "Hagen met knoteiken in historisch-ecologisch perspectief - Een voorbeeldstudie in Lummen" door Joël Burny.

"Op tal van plaatsen in het boerenland komen en kwamen hagen voor. Op de zandgronden was de haag vaak op een wal geplant. Omdat informatie over rol, oorsprong en beheer van deze landschapselementen ontbrak, zijn oudere inwoners hierover ondervraagd. Hagen waren rond de akkers geplant; ze hadden verschillende ecologische functies. Uit de hagen werden regelmatig takken gehakt die dienden bij het broodbakken. Naast hakhout op lage posten, stonden in hagen en houtkanten overal te lande ook knotbomen. Vooral knotwilgen in het rivierenland zijn bekend. In de Kempen – zoals te Lummen – ging het vaak om knoteiken."

Dit boek geeft een beeld van het hagenlandschap in de Kempen en bij uitbreiding elders in Vlaanderen en op de zandgronden van de Nederlandse provincies Brabant en Limburg.

De verkoopprijs voor leden van het Natuurhistorisch Genootschap is € 11,80 en voor niet-leden € 14,75. De verzendkosten bedragen € 3,00 (Nederland) en € 7,00 (België). U kunt dit boek bestellen door het bedrag over te maken op het IBAN: NL54INGB0001036366, BIC: INGBNL2A, of Bank van de Post 000-1616562-57 (België).
Het boek is ook verkrijgbaar bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, tel. +31 (0)475-386470 of publicatiebureau@nhgl.nl en in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht.Brood op de plank

Lummenaren vertellen over het leven zoals het vroeger was ...
Een productie van het Regionaal Landschap Lage Kempen.

Deel 1


Deel 2