Oost-Vlaanderen‎ > ‎

Berlare

Naar het overzicht Oost-Vlaanderen.

http://www.vzwdurme.be/content/reservaten/reservaatzone_donkmeer.htm
of http://www.vzwdurme.be/Content.aspx?mm=13&ms=49
"In de reservaatzone wisselen oude broekbossen die kolonies van de aalscholver en blauwe reiger herbergen, fraaie turfputten, veengraslanden, rietvelden, zeggevegetaties, drijftillen en een historische eendenkooi met een scherm van knotessen en enkele knoteiken, elkaar af."