Vlaams-Brabant‎ > ‎

Lennik

Naar het overzicht provincie Vlaams-Brabant.

https://www.milieuinfo.be/productie/dms/d/d/workspace/SpacesStore/ba9fd523-738c-412d-86c3-e7b47efc4348/ABS Groenendaal_Inventarisatiefiches.pdf
Pdf-bladzijde 372: "2 zware omgevallen haagbeuken en 2 oude knoteiken op rand van populierenbos."
C.M.: Bij dorp/gehucht staat Schepdaal. Dat is een deelgemeente van buurgemeente Dilbeek.

Sint-Martens-Lennik

http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2010/08/11/wet-2010204230.html
Belgisch Staatsblad: "De knoteik, een Zomereik (Quercus robur), met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 27, 5 m. er rond, met uitzondering van de segmenten die ingenomen worden door de woningen Tombergstraat nrs. 14 en 17 en de toekomstige woning nr. 13, gelegen te Lennik (Sint-Martens-Lennik), Tombergstraat;"

www.lennik2000.be/infoblad/2010/infoblad_LENNIK2000_2010_06_p1-4.pdf
Pdf-bladzijde 4: 'Velen onder u kennen de grote eik die aan de Tombergstraat staat ter hoogte van de woningen nrs.14 en 17 en die plaatselijk gekend is als ‘den dikken eik’. Het betreft een zomereik (Quercus robur). Zijn artistieke waarde is groot. Als dikste en vermoedelijk ook oudste knoteik in de regio vormt deze boom het belangrijkste en beeldbepalend object,'