Vlaams-Brabant‎ > ‎

Londerzeel

Naar het overzicht provincie Vlaams-Brabant.

Steenhuffel

https://www.milieuinfo.be/productie/dms/d/d/workspace/SpacesStore/a70d0456-f542-40c7-8733-64a503f30b57/RapportABS_Groenendaal.pdf
Pdf-bladzijde 34, eerste alinea: "Vermeldenswaard is een haag op de Meir 40 in Meer (Londerzeel) met naast Eenstijlige meidoorn ook de Bastaardmeidoorn en Tweestijlige meidoorn, Haagbeuk, Sleedoorn, Gladde iep, Hulst en Wilde liguster. Opvallend in dit deelgebied is ook het tamelijk frequent voorkomen van solitaire knotbomen. Meestal gaat het om Schiet- en Bindwilgen, een enkele maal om Es, Zwarte els of Zomereik."